Hľadaný výraz: 1Jn 5,4, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
4 כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1

mail   print   facebook   twitter