Hľadaný výraz: 1Jn 5,4, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
4 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.

1

mail   print   facebook   twitter