Hľadaný výraz: 1Jn 4,8, Preklad: Španielský - Reina Valera, Počet výsledkov: 1
8 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor.

1

mail   print   facebook   twitter