Hľadaný výraz: 1Jn 4,8, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Bôh je láska.

1

mail   print   facebook   twitter