Hľadaný výraz: 1Jn 4,8, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
8 ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃

1

mail   print   facebook   twitter