Hľadaný výraz: 1Jn 4,13, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha.

1

mail   print   facebook   twitter