Hľadaný výraz: 1Jn 1,8, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
8 Te phenasa ke chi sam bezexale, ame xoxavas ame amen, ai o chachimos nai ande amende.

1

mail   print   facebook   twitter