Hľadaný výraz: 1Jn 1,8, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

1

mail   print   facebook   twitter