Hľadaný výraz: 1Jn 1,5, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.

1

mail   print   facebook   twitter