Hľadaný výraz: 1Jn 1,5, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho, a zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není.

1

mail   print   facebook   twitter