Hľadaný výraz: 1Jn 1,3, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
3 Cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.

1

mail   print   facebook   twitter