Hľadaný výraz: 1Jn 1,3, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.

1

mail   print   facebook   twitter