Hľadaný výraz: Ž 104,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva.

1

mail   print   facebook   twitter